Tuesday, 23 August 2016

சமபக்கமுக்கோணத்தின் சுழற்சிக்கோணம் செய்து கற்றல்

சமபக்க முக்கோணத்தின் சுழற்சிக்கோணம் 120 பாகை என்பதை செயல்வழியாகக் கற்கும் 7 ஆம் வகுப்பு மாணவியர். காணொளி காண இங்கே சொடுக்குக

No comments:

Post a Comment