Monday, 4 January 2016

கலைக்கழகம் 2015


கலைக்கழகப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு த்லைமை ஆசிரியர் சான்றிதழ்களையும் பரிசுகளையும் வழங்கி பாராட்டினார்.
 மாணவிகளுக்கு நடனப்பயிற்சி வழங்கிய கரகாட்டக்கலைஞர் திருமதி லோகனாதனை பாராட்டும் தலைமை ஆசிரியர்
                                        மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்குதல்
                                                    பரிசுபெற்ற மாணவர்கள்

No comments:

Post a Comment