Friday, 18 January 2013

சுட்டிவிகடனின் பரிசுசுட்டி விகடன் நடத்திய செயல்திட்ட போட்டியில் எம் பள்ளி மாணவியரின் செயல் திட்டம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. அதற்கான பரிசாக 500 ரூபாய்க்கும் மேலான மதிப்புடைய நூல்களையும் பங்கேற்ற மாணவியருக்கான சான்றிதழ்களையும்  சுட்டிவிகடன் நிர்வாகத்தினர் அனுப்பியிருந்தனர். சான்றிதழ்களை மாண்வர்களுக்கு வழங்கினார் தலைமை ஆசிரியர். நூல்களை பள்ளிநூலகத்திற்கு மாணவிகள் வழங்கினர்.சுட்டிவிகடனுக்கு நன்றிகள்.

No comments:

Post a Comment